10 korisnih saveta pri korišćenju ručnih alata

Zaštita očiju: Naočare za zaštitu očiju sprečavaju da piljevina, parčići iverice, prašina pa čak i parčići materijala pri radu dopru do očiju. One predstavljaju jedne od najvažnijih i najosnovnijih zaštita pri korišćenju električnih aparata. Čuvajmo oči jer su nezamenljive, lako ćemo kupiti nove naočare!

Zaštita sluha: takođe je jedan od osnovnih faktora zaštite pri radu sa električnim aparatima. I najmodernije mašine znaju da budu bučne. Ako radimo u radionici ili garaži, treba da zaštitimo svoj sluh!

Izbor odgovarajućeg alata: kao što se kaže : "Bez alata nema zanata", iako to zvuči pomalo jednostavno, zapravo, to je čista činjenica, zato dobro razmislite pri kupovini! P

ravilno koriščenje alata: da bi sa odgovarajućim alatom obavljali dati posao, bezbedno, sigurno i dugotrajno, potrebno je obratiti pažnju na njihov kapacitet rada i funkciju..Važno je da prilikom rada alat ne držimo za kabel i kad ga ne koristimo obavezno da izvučemo iz priključnice. Nikad ne smemo električni aparat da koristimo u vlažnim uslovima ili na otvorenom prostoru dok pada kiša.

Pregled alata: pre upotrebe korišćenja električnih aparata potrebno je pregledati važne delove alata kao što su oštećen kabel, klimav ili nedostatak nekog zaštitnog dela alata.

Odgovarajuće radno odelo: kod ovog dela zaštite mnogi ne razmišljaju o  adekvatnoj zaštiti. Jer, naime, dugu kosu treba pokupiti, nakit poskidati, sa ramfli rukava dugme zakopčati jer se zaista mogu dogoditi ozbiljne povrede za koje nismo ni svesni. Idealno je ako nam radno odelo zahvata celo telo, ali, naravno, zavisi od težine posla koji obavljamo. Od velikog značaja i pomoći su i određene radne rukavice, zaštitna maska za oči i lice.

Preglednost radnog mesta: nagomilana prašina može i od jedne iskre da izazove požar. Materijali i nepotrebni ostatci koji su skloni ovom neželjenom izbijanju treba ukloniti ili ih skloniti na bezbedno mesto. Ukoliko je radna površina sređena, posao će brže i kvalitetno napredovati.

Oprez pri korišćenju specijalnih alata: kao što su Stolna cirkula,Ubodna pila,Lančana testera itd...Koristite ih sa povećanim oprezom!

Odgovarajuće osvetljenje: za obavljanje dobrog i kvalitetnog posla neophodno je dobro osvetljenje. Najbolje je prirodno osvetljenje, ukoliko je to nemoguće preporučuje se štedljiva sijalica jer pri ekonomičnosti trošenja poseduje i veliki kapacitet vidljivosti.

Odlaganje alata: nakon obavljenog posla, očistite i odložite alat na sigurno i bezbedno mesto van domašaja maloletne dece.

Zaštita tela i glave

Radne rukavice

Radne čizme

Cipele radne