Nove oznake na hemikalijama i kućnoj hemiji

Danas dam bi bez opasnosti otvorili, koristili ili odložili različita sredstva za kućnu hemiju, potrebno je da poznajemo oznake na njima. Obratiti pažnji na oznake i pročitati uputstva pre samog otvaranja ovih sredstva je neophodno da bi sačuvali svoje zdravlje i zdravlje naše porodice. Ovi znakovi znakovi će se uskoro malo promeniti, pa bi te volela već na vreme obavestiti o tome, da bi se mogao/la pripremiti.

Nažalost, trovanja od kućnih hemikalija su dosta česta, i uglavnom su krivica nemarnih ljudi koji ih koriste. 

U svakom domaćinstvu se može naći hrpa različitih hemikalija, sa kojima trebamo biti oprezni: sredstva za čišćenje nameštaja, za pranje suđa, sredstva za pranje veša, za odušivanje odvoda, čišćenje podova, izbeljivači,... itd. Važno je da dobro provetriš dok ih koristiš, ne konzumiraš hranu i kod nekih da nosiš zaštitne rukavice.

Na slici levo možeš videti stare znakove, čisto da te podsetim.

 

 

A sad da vidimo nove znakove:

eksplozivno veoma lako zapaljivo oksidujuće
gasovi pod pritiskom

supstance i smeše
korozivne za metale

akutna toksičnost
akutna toksičnost
iritacija/senzibilizacija

senzibilizacija 
repiratornih organa

opasnost po vodenu
životnu sredinu

 

Koji su ključni datumi kojih se moramo držati?
Od 1. juna 2015. sve hemijske smeše moraju se klasifikovati prema CLP (dakle dobijaju se uz CLP etikete i sa bezbednosnim podacima od strane Ecolab).

Od 1. juna 2017. svi proizvodi moraju biti označeni prema CLP (dakle, stovarišta i distributeri ili krajnji korisnici mogu i dalje da imaju sa ne-CLP etiketama).

Šta je CLP? - CLP postavlja klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje hemijskih supstanci i smeša (proizvoda) i  predstavlja  Evropsku implementaciju Globalno harmonizovanim sistemom Ujedinjenih nacija klasifikacije i obeležavanja hemikalija (GHS). Cilj je harmonizacija hemijske klasifikacije i obeležavanja širom različitih regiona sveta i obezbeđivanje transparentne komunikacije o hemijskim opasnostima po radnike preko dostavljenih podataka i etiketa.

(sa stranice ECOLAB srbija)